söndag 28 februari 2010

kryptiken fortsätter

u   nr   d   är   s   nra   mn   ndå   å   lng   bta,   å   vl   jg   ba   tt   u ka   vta   at   jg   äsar   dg   mr   ä   non   ann,   någsn

Inga kommentarer: